Belang van een bezonningsstudie bij bouwplan 0

Belang van een bezonningsstudie bij bouwplan

De zon heeft een enorme impact op het welzijn van de mens. Ook bij de bouw of herontwikkeling van vastgoed zien we dan ook dat de zon centraal staat. Indien er geen rekening wordt gehouden met de zon tijdens een bouwplan, kan dit voor onnodige en ongewenste schaduwvorming zorgen. Ook in het Bouwbesluit staat opgenomen dat er altijd voldoende natuurlijk daglicht aanwezig moet zijn in leefomgevingen. Daarom hebben veel gemeenten tegenwoordig een bezonningsstudie bij bouwplan verplicht gesteld. Maar wat is een bezonningsstudie eigenlijk? En wat levert het op?

Waarom een bezonningsstudie?

Hoewel in veel gemeenten het laten uitbrengen van een bezonningsstudie rapportage inmiddels verplicht is, is met name bij particulieren het belang hiervan nog lang niet altijd duidelijk. Want waarom zou je een bezonningsstudie laten uitvoeren?

Het is niet voor niets dat in het Bouwbesluit regels staan opgenomen met betrekking tot de hoeveelheid natuurlijke zonlicht in leefomgevingen. Dit is hard nodig. Je kunt het je nu misschien niet meer zo goed voorstellen, maar pakweg vijftig jaar geleden zagen onze straten er heel anders en veel minder dichtbevolkt uit. Nederland is altijd al een klein landje met relatief veel inwoners geweest, maar de bevolking blijft anno 2022 flink groeien en het woningtekort neemt toe. Daardoor wordt er op vrijwel elke plek gebouwd, veel ruimte ingenomen om iedereen een plekje te kunnen geven in het land. Dagelijks worden dan ook plannen voor nieuwbouw geaccepteerd. Er zijn ook veel mensen die niet kunnen verhuizen wegens het woningtekort en daardoor een aanbouw laten plaatsen. Dit zorgt er allemaal voor dat er minder ruimte in de wijk ontstaat en door alle bouwwerken ook het natuurlijke zonlicht in geding komt. De kans is groot dat deze nieuwe bouwwerken de hoeveelheid zonlicht van omwonenden doet afnemen.

Om bezwaar tegen het plaatsen van nieuwe bouwwerken te doen voorkomen, wordt er van tevoren meestal een bezonningsstudie rapportage uitgebracht. Hierbij wordt in kaart gebracht in hoeverre het natuurlijke zonlicht in geding komt, of er inderdaad sprake is van schaduwvorming en hoe dit mogelijk vermeden kan worden. Tijdens de studie wordt ook de lichte of zware TNO-norm getoetst om zo te beoordelen of de richtlijnen met betrekking tot daglichttoetreding worden geschonden.

Voordelen bezonningsstudie

Een bezonningsstudie brengt dus in kaart in hoeverre het natuurlijke zonlicht in geding komt. Ook wijst het uit of er wel degelijk sprake is van schaduwvorming of niet. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de gemeente aan te tonen dat er geen sprake is van het verstoren van het zonlicht. Dit kan immers een goede reden zijn om de vergunning af te wijzen. Zeker indien de omwonenden klagen over de nieuwe bouwplannen. Een dergelijke studie heeft dus veel voordelen voor zij die hier willen bouwen.

Ook voor particulieren biedt dit echter voordelen. Zij kunnen een studie laten uitvoeren om zo de bestaande of de toekomstige situatie te verbeteren. Dit geldt met name voor de particulieren die hervorming van hun eigen woning wensen. Naast de bezonningsstudie is het namelijk ook mogelijk om in contact te komen met experts voor een stedenbouwkundig advies. Zo verrijk je de bestaande of nieuwe situatie. 

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire berichten

Inline
Inline