Een tijdelijke unit op de bouw plaatsen: mag dit? 0

kantoor unit

Tijdelijke units worden door heel veel bedrijven ingezet. Toch zien we ze voornamelijk terug op de bouw. Bij het bouwen van nieuwbouwwoningen zien we bijvoorbeeld vaak deze units staan, maar mag dit eigenlijk wel? En wat zegt de wetgeving hierover? Wat zijn überhaupt de voordelen van deze units? Dat lees je in dit artikel.  

Waar worden tijdelijke units eigenlijk voor gebruikt? Meestal worden deze gekocht of gehuurd door aannemers. Hiermee proberen ze hun werknemers tijdelijk onder te brengen. Zo worden de kantoor units ingezet voor het voeren van vergaderingen en zijn de schaftketens geschikt werknemers die even veilig en rustig pauze willen houden. Een tijdelijke unit op de bouw biedt dan ook talloze voordelen. Maar mag je deze zomaar plaatsen?

Controleer het bestemmingplan

Allereerst is het belangrijk om het bestemmingsplan van de gemeente controleren. Ondanks dat de units hier natuurlijk niet voor altijd zullen staan, is het soms toch noodzakelijk om toestemming te vragen aan de gemeente. Zo kan het voorkomen dat het tijdelijke bouwwerk niet in overeenstemming is met de voorgeschreven bouwregels of het project zelfs in strijd is met het bestemmingsplan. Hierbij is het altijd noodzakelijk dat alsnog een omgevingsvergunning wordt geregeld.

Wanneer heb je een vergunning nodig?

De komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft veel zaken die voorheen vanzelfsprekend waren gewijzigd. Daarom is het belangrijk om als aannemer eerst de vernieuwde regels door te nemen. Zo wordt er tegenwoordig niet meer gesproken over een gebruiksvergunning, maar moet je een omgevingsvergunning aanvragen om een activiteit te gebruiken. Hierbij geldt dat ieder gebouw of constructie, dat langer dan 31 aan de grond is verbonden, verplicht is om over een vergunning te beschikken. De enige uitzondering is wanneer je kunt aantonen dat het bouwwerk echt noodzakelijk is om een bouw- of onderhoudsproject uit te voeren.

Daarnaast mag een bouwwerk natuurlijk geen gevaar opleveren voor de nabije burgers of de gebruikers. Daarom mag er enkel gebruik gemaakt worden van bouwwerken die voldoen aan de voorschriften die worden opgelegd voor de veiligheid van de bouw. Zodra je als aannemer een unit aanschaft of huurt is het dan ook belangrijk om voor een kwalitatief en betrouwbaar bedrijf te kiezen. Betrouwbare leveranciers kunnen altijd productspecificaties of een boekje leveren met de benodigde informatie over de unit. Hierin staan bijvoorbeeld ook de bouwtekeningen en de veiligheidseisen opgenomen.

Eisen omtrent brandveiligheid

Voor iedere bouwplaats geldt dat veiligheid hoog in het vaandel staat. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken. Daarom is het belangrijk dat er met de eisen omtrent brandveiligheid rekening wordt gehouden. Als er bijvoorbeeld met gevaarlijke materialen op de bouwplaats wordt gewerkt, is het belangrijk dat de unit op een veilige afstand wordt geplaatst. Daarnaast moeten ook preventieve maatregelen tegen brand in het bouwwerk zelf worden genomen.

Als er in de unit een keuken is opgenomen, moet deze uiteraard ook voldoen aan de regels omtrent brandveiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rookmelders. Ook moet er altijd een brandblusser en vluchtroute in de tijdelijke unit aanwezig zijn.

Heb jij plannen om binnenkort een tijdelijke unit te plaatsen? Controleer dan eerst de regels van de gemeente en de Wabo-wet. Zo voorkom je problemen bij de plaatsing.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire berichten

Inline
Inline