Kies je voor een bovengronds of ondergronds regenwater infiltratiesysteem? 0

Kies je voor een bovengronds of ondergronds regenwater infiltratiesysteem

Water is een van onze kostbaarste hulpbronnen. Nu de weersomstandigheden steeds onvoorspelbaarder worden, is de behoefte aan efficiënte en betrouwbare systemen voor regenwaterbeheer en -afvoer van cruciaal belang om gebouwen en gebouwen te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast, om water te besparen of voor gecontroleerde infiltratie terug in de bodem.

Regenwater van daken van gebouwen wordt opgevangen en ondergronds of bovengronds afgevoerd, waar het in de bodem infiltreert met behulp van een bodemopslag- en infiltratiesysteem. Goten en regenpijpen vangen het afvloeiende dakwater op, een zandvangput vangt vuil en fijne deeltjes op, ondergrondse greppels houden het water vast terwijl het langzaam in de bodem dringt en een observatiepoort helpt bij het onderhoud.

Tijdens een hevige regenbui kan het riool overstromen waarbij het water zorg voor overlast. Een bodemopslag- of infiltratiesysteem kan het riool ontlasten door regenwater wat valt op verharde oppervlaktes niet af te voeren maar lokaal in de bodem te infiltreren. Een heel logisch principe want dit water hoort ook eigenlijk in de bodem. Er zijn hierbij diverse factoren belangrijk om rekening mee te houden zoals bodemsamenstelling, grondwaterstand en hoeveel water er geborgen moet worden. Bij een infiltratiesysteem plaatsen is deze kennis zeer waardevol.

De aarde kan het grootste deel van de regen absorberen

Grondwatervoorraden worden aangevuld door water dat in de bodem wordt opgenomen. De grondwatervoorraden komen onder druk te staan nu de stedelijke bevolking zich uitbreidt, er steeds meer verharding komt waarbij het water via het riool wordt afgevoerd en er langere periodes van droogte zijn. Lijngoot als afwatering is aan te raden voordat je aan de slag gaat.

Veel huizen en bedrijven kunnen baat hebben bij een opslag- en infiltratiesysteem. De meeste gebouwen hebben al goten en regenpijpen en de bergings- en infiltratiegeul kan in veel gevallen dicht bij de gebouwen worden geplaatst. De plaats van het systeem en de nabijheid van andere gebouwen zijn essentieel hiervoor. Er is dus helaas géén eenduidig antwoord te geven of een ondergronds of bovengronds systeem beter is in jouw situatie.

Er zijn verschillende plaatsen en situaties waar een grondopslag- en infiltratiesysteem niet geschikt voor is. Zo’n systeem installeren bij een zeer hoge grondwaterstand is geen slim idee. Het grondwater kan de voorziening ophoog drukken of zorgt ervoor dat de voorziening zijn water niet kwijt kan omdat deze al in het water staat.

Een stijgend terrein richting het gebouw is ongeschikt voor een infiltratiesysteem. Wanneer de grond vanaf het gebouw sterk daalt, zijn pompen en extra leidingen onnodig. Het water dat ondergronds reist, wordt niet opgesloten door de fundering.

Het ontwerp van een infiltratiesysteem

Infiltratiesystemen zijn ontworpen om een bepaalde hoeveelheid afvloeiend water vast te houden. Het opgeslagen water dringt door in de omringende grond, waardoor het afvloeiingsvolume aanzienlijk wordt verminderd en het behandelde water de plaatselijke grondwaterlagen kan aanvullen. De voordelen ervan zijn de bescherming van het stroomafwaarts gelegen netwerk van stormwaterafvoeren en straten tegen overstromingen (vermindering van het totale volume van het afvloeiende regenwater) en de bescherming van stedelijke waterwegen tegen erosie.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire berichten

Inline
Inline