Dit is dé oplossing voor de toenemende druk op de vastgoedsector 0

oplossing voor de toenemende druk op de vastgoedsector

Het ruimtegebruik in Nederland wordt al jaren ter discussie gesteld. Nederland is een dichtbevolkt land en het aantal inwoners neemt nog altijd ieder jaar toe. Er moet niet alleen ruimte blijven voor particuliere woningen, maar ook voor bedrijven. Helaas blijkt dat er niet altijd even efficiënt met de ruimte in ons land wordt omgegaan. Er is veel sprake van leegstand. Dit is bijvoorbeeld te zien bij industrieel erfgoed. Overheidsinstanties en ontwikkelaars vinden het lastig om te bepalen hoe ze met panden met architectonische of cultuurhistorische waarde om moeten gaan. Mag je deze wel inzetten voor andere doeleinden? Is transformatie vastgoed wel wenselijk?

Een grote groep ontwikkelaars is werkzaam voor Respace. Zij houden zich bezig met het hervormen van bestaande gebouwen, het voorkomen van leegstand én het realiseren van duurzame, circulaire en modulaire kantoorpanden. Deze kunnen vaak binnen korte tijd gerealiseerd worden. Dit lijkt natuurlijk dé oplossing voor de toenemende druk op de vastgoedsector. Maar hier komen wel wat vraagstukken bij kijken. In dit artikel gaan we hier wat dieper op in.

Voordelen transformatie van vastgoed

Vastgoed transformatie zal resulteren in minder leegstand. Bovendien zullen deze gebouwen weer rendabel worden en daardoor stijgen in waarde. Voor sommige mensen klinkt dit nog als iets wat geheel nieuw is. Daarom zal het je verbazen dat het transformeren van vastgoed al heel wat jaren door heel Nederland wordt toegepast. Er zijn dan ook al een aantal mensen bekend met het feit dat veel oude kantoren, pakhuizen en kerken worden omgetoverd tot prachtige, duurzame woningen. Nu is er dus ook sprake van het transformeren van leegstaand vastgoed tot prachtige kantoren. Dat heeft verschillende voordelen.

Bestaand vastgoed zal allereerst om heel veel zorg vragen. Zeker wanneer deze leeg is komen te staan. Door de jaren heen neemt het vastgoed in waarde af en wanneer deze voor geen enkele andere doeleinden kan worden gebruikt, dan overwegen sommige overheidsinstanties zelfs om dergelijke gebouwen met cultuurhistorische waarden af te breken. Bij vastgoed transformatie blijft de uitstraling van het gebouw intact. Door het vastgoed te transformeren zal deze snel in waarde toenemen. Bovendien is het sneller en kan het veel goedkoper worden gedaan dan sloop en de bouw van nieuw vastgoed.

Voordelen transformatie van vastgoed

Wist je dat de overheid tegenwoordig zelfs extra steun biedt bij vastgoed transformatie? Dit levert veel financiële voordelen op.

Behoud van industrieel en religieus erfgoed

Dit is iets waar veel vraagstukken over worden gevoerd. Want is het wenselijk om industrieel en religieus erfgoed om te toveren tot moderne kantooromgevingen? Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat deze gebouwen van oudsher aan de randen van de buitengebieden van ons land werden gebouwd. Doordat Nederland door de jaren heen enorm is veranderd, is ook de context rondom deze panden enorm veranderd. Inmiddels staan veel van dergelijke gebouwen plotseling tussen de stedelijke gebouwen. Vaak zijn de gebouwen zelf inmiddels niet meer functioneel, , maar zien we de uitstraling graag nog wel terug in ons straatbeeld.

Door het transformeren van vastgoed kunnen dergelijke gebouwen blijven bestaan. Anders lopen zij het risico gesloopt te worden. Hierdoor kan industrieel en religieus erfgoed in meer of mindere mate bewaard blijven. Dat levert veel voordelen op. Zowel voor ondernemers die op zoek zijn naar een nieuw kantoor als voor de particulieren woningen om het gebouw heen.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest populaire berichten

Inline
Inline